mp3z on the net @ RADIO ŠTUDENT LJUBLJANA

-> Live MP3 streaming webcast Radia Študent <-

Zvočni arhiv nekaterih projektov/ sound archive of some projects

Poglej celotni izbor/ Observe the mp-tree structure of all...


Kako poslušati radijski program na internetu?! How to listen to mp3 webcast?!RADIO ŠTUDENT je z realaudio kodiranja prešel na kvalitetnejši mp3 zvočni streaming. Oddajamo v treh različnih kvalitetah. Here are three streams of different quality, which are selected via a playlist button on your player.
- Hi Quality Stereo stream (128 Kbps)
- Mid Quality Mono stream (56 Kbps)
- Lo Quality Mono stream (24 Kbps)
Vašim sprejemnim pogojem ustrezno kvaliteto izberete s pomočjo playliste na vašem playerju. V poštev pridejo naslednji programi. Some of the players that can decode live mp3 streaming are listed below:


   RealPlayer Basic

   WinAmp

   Windows Media Player
(prilo¾en sistemu Windows)


   QuickTime (MacIntosh & Windows)

   XMMS (Linux)